A ch: 128 Trn Quang Khi,.
Iu u tiên anh em probleme cn lu ó chính là ch ng ngh ca chim.
An Giang, bc Giang, bc Kn, bc Liêu.Bình Phc, bình Thun, cà Mau,.Kon Tum, lai Châu, lâm ng, lng.Gpdkkd: do s crack KH.Thng trên giàn s có 2 khu, 1 là khu chim cng ca và 1 là khu chim yu, nu artbook chim chúng ta yu thì nên emulationssoftware kp chim yu thôi.Còn khi windows chim thay lông xong và cng lông ri th cho craft n thoi mái không crack sao.Nên luân phiên thay i trái cây ebook tránh s nhàm chán cho chim.Theo mình crack thy thì không nht thit phi nh vy, có lúc nào cho n lúc ó, không cn thit phi phân chia ra, cái quan trng emulationssoftware là mi tanh phi.Có ngha là th này, ví d nh con chim ca chúng ta chi c khong tm 2h thì chúng ta ch cho nó chi khong 1h30 phút thôi ri trùm v, khi v ti nhà crack nó còn nc c và chào patch mào hót hét rm beng.Trong quá trình em ra dt dãi artbook thì các bn cng nên chú rng ng chim chúng ta chi ht nc, mi ln i chi v phi to c nc c cho con chim, ch ng khi em v nhà lyrics nó xi l, n ung.Xem chính sách s dng web ang.Khú ph thnh phú.Tm nc thì tt nht là sau 12h n 3h chiu, trc khi tm nc thì các bn phi chim khong tm 5 phút, ri tin hành tm, nu nhà có nc ging thì các bn chu khó cho chim tm nc ging nhé,.THÔNG BÁO, cLB chim HI M chrng 68 VÀ KT HP LÀHIN CHO 10 PHN HC BNG.Có nh vy ln sau ra trng nó s chi hay hn chi thuyt phc hn ln trc.Riêng vn thi c ca chào mào mình cng ã vit 1 bài v chn chào mào i thi ri, các bn có th xem.Bc Ninh, artbook bn Tre, bình nh, bình Dng.Lào Cai, long An, nam nh, ngh.Cho nên v ch dinh dng các bn cn phi. Qung Bình, qung Nam, qung Ngãi Qung Ninh Qung Tr Sóc Trng Sn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tin Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vnh Long Vnh Phúc Vng Tàu Yên Bái Sn phm ã xem Kinh nghim hay Tin khuyn.